Elon Musk

Kush do të jetë trilioneri i parë?

Studimi parashikon Elon Musk në vitin 2024. Një studim i ri nga Tipalti Approve krahasoi vlerën vjetore neto të njerëzve më të…

Load More
That is All