Çfarë është një aset?


Një aset është një burim me vlerë ekonomike që një individ, korporatë ose vend zotëron ose kontrollon me shpresën se do të sigurojë një përfitim në të ardhmen. Asetet raportohen në bilancin e një kompanie dhe blihen ose krijohen për të rritur vlerën e një firme ose për të përfituar nga operacionet e firmës. Një aset mund të mendohet si diçka që, në të ardhmen, mund të gjenerojë para, të zvogëlojë shpenzimet ose të përmirësojë shitjet, pavarësisht nëse është pajisje prodhuese apo patentë tregtare.

Post a Comment (0)
Previous Post Next Post